Πρωτοπαθής κεφαλαλγία σε παιδιά και εφήβους και ποιότητα ζωής PDF Εκτύπωση E-mail

Ουρανία Παπαδάκη-Παπανδρέου, Δημήτρης Δημητρίου-Παπαβασιλείου, Δήμητρα Παπαδημητρίου, Παπανδρέου Θάλεια, Χρούσος Γεώργιος

1η Παιδιατρική Κλινική- Πανεπιστημίου Αθηνών- Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Εισαγωγή:

H κεφαλαλγία αποτελεί συχνό πρόβλημα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Σκοπός και Μέθοδοι:

Στόχος ήταν η μελέτη της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων με χρόνια πρωτοπαθή κεφαλαλγία (ΠΚ) .

Η έρευνα διεξήχθει από 1-2005 έως 12-2006. Συμμετείχαν 101 παιδιά (46 αγόρια) 6.5 έως 14 ετών (Μέση ηλικία 9.5 έτη) στα οποία είχαν αποκλεισθεί τα οργανικά αίτια κεφαλαλγίας. Χρησιμοποιήθηκε ειδική κλίμακα συλλογής πληροφοριών (ερωτηματολόγιο).

Αποτελέσματα :

Το 47.5% έπασχε από Ημικρανία (ΗΜ), 51.4% από Κεφαλαλγία Τάσεως (ΚΤ) και 0.9% από Αθροιστικού Τύπου Κεφαλαλγία (ΑΤΚ-Cluster Headache).

Καθημερινές ενοχλήσεις ανέφεραν το 30.3% του συνόλου από το οποίο το 90% αφορούσε ΚΤ ενώ το 10% ΗΜ. Συμπτώματα >1 επεισοδίου την εβδομάδα παρουσίασε το 20.7% (66.6% αφορούσε ΗΜ, 33.4% ΚΤ).

Υπήρχαν αυξημένες απουσίες από το σχολείο σε 50% [ 43% ΗΜ, 57% ΚΤ]. Σε 86.8% υπήρχε αναγκαστική διακοπή της εκάστοτε δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης [ 46% ΗΜ, 54%ΚΤ].

Ως παράγοντες επιδείνωσης αναφέρονται ο θόρυβος (34.6%), η παρακολούθηση τηλεόρασης (13.8%) , η σχολική μελέτη (14.8%), η έντονη δραστηριότητα (12.8%), το άγχος και η ένταση (13.8%) , η αϋπνία (1.9%), το έντονο φως. Σε 2% συσχετιζόταν η κεφαλαλγία με διαιτητικούς παράγοντες.

Η αντιμετώπιση σε 85.2% γινόταν με αναλγητικά. Το 27% θεωρούσε τα αναλγητικά αναπόσπαστο μέρος της αντιμετώπισης και της ψυχολογικής τους στήριξης. Ως προτιμότερο τρόπο αντιμετώπισης θεωρήθηκε ο ύπνος και η χαλάρωση (52.2% ).

Συζήτηση

Η Πρωτοπαθής κεφαλαλγία επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή, την σχολική απόδοση αλλά και την κοινωνική και ενδοοικογενειακή ισορροπία μειώνοντας την ποιότητα ζωής των παιδιών, παρά την καλή αντιμετώπιση.