Developmental &Behavioral Pediatrics Clinic CYPRUS

ΟΝΛΑΙΝ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ PRT απο την ΚΕΑΣΠ

Με χαρά σας ανακοινώνουμε, την έναρξη του πετυχημένου Αμερικανικού Προγράμματος, που εφάρμοσε πρώτα στις ΗΠΑ ο Δρ Δ.Δημητρίου Παπαβασιλείου MD PhD, με παροχή Online Εποπτειών, ως προς την Εφαρμογή των Τεχνικών του PRT.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το παρόν πρόγραμμα, επουδενί δεν αποτελεί ιατρική εξέταση ή αξιολόγηση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο σκοπό.

Για Ιατρική Παιδιατρική Αναπτυξιακή Αξιολόγηση, παρακαλούνται οι ασθενείς, να επικοινωνούν με το ιατρείο του Δρ Δημήτρη Δημητρίου Παπαβασιλείου MD PhD στην Λευκωσία Κύπρο, στο (00357) 99074834, για να διευθετηθεί κάποιο ραντεβού.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός του Προγράμματος των Online PRT Εποπτειών, είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε θεραπευτές, κέντρα ή και γονείς, που επιθυμούν

 • να βελτιώσουν τις τεχνικές εφαρμογής του PRT-στις Αρχές Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων PRT και
 • να επιλύσουν τεχνικά θεραπευτικά προβλήματα  στην εφαρμογή PRT.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από άτομα τα οποία επιθυμούν βοήθεια-υποστήριξης, για να δώσουν τις εξετάσεις του PRT, σε οποιοδήποτε επίπεδο και οποιδήποτε τομέα.

Αφορά τις τεχνικές των θεραπευτών κι όχι αξιολόγηση παιδιών. Δεν θα γίνεται αναφορά στην απόδοση του παιδιού αλλά στην απόδοση του θεραπευτού ή του γονέα. Πχ όχι γιατί ένα παιδί δεν μιλάει αλλά γιατί αποτυγχάνει ένας θεραπευτής να το κάνει να μιλήσει επαρκώς πχ.

Προϋποθέτει ως εκ τούτου, να γνωρίζουν οι γονείς τις τεχνικές του PRT και οι εκάστοτε θεραπευτές, να έχουν εκπαιδευτεί τουλάχιστον στο Επίπεδο Ι του PRT ή να έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων βασισμένο στις Αρχές του PRT, το οποίο παρέχεται από την Κυπριακή Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.

ΕΠΟΠΤΗΣ:

Δρ Δημήτρης Δημητρίου Παπαβασιλείου MD PhD Παιδίατρος Νευροαναπτυξιολόγος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ PRT ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ:

Περιγραφή των Καίριων Περιοχών 

 1. Κίνητρα
 2. Ανταπόκριση σε πολλαπλά σήματα - Cues
 3. Αυτοδιαχείριση 
 4. Ενάρξεις
 • Τεχνικές Παροχής Κινήτρων του  PRT® για εκπαίδευση στην Κοινωνική Επικοινωνία
 1. Προσοχή του παιδιού και ξεκάθαρες οδηγίες
 2. Δράσεις συντήρησης
 3. Επιλογή του Παιδιού
 4. Συστηματική ενίσχυση
 5. Ενίσχυση με επικοινωνιακές προσπάθειες
 6. Άμεση και φυσική ενίσχυση
 7. Τύποι ευκαιριών για πρόκληση λεκτικής επικοινωνίας
 8. Δημιουργία ευκαιριών εκμάθησης σε φυσικό περιβάλλον.
 • Τεχνικές Παροχής Προγράμματος Πρώτων Λέξεων
 • Τεχνικές Παροχής Προγράμματος Αυτοδιαχείρισης-Self Management του παιδιού-κυρίως Λεκτικό.
 • Τεχνικές Διαχείρισης παιδιών με Σ. Άσπεργκερ, σύμφωνα με τις αρχές του PRT και της Λεκτικής Αυτοδιαχείρισης.
 • Τεχνικές Παροχής Προγράμματος Παιχνιδιού και Κοινωνικότητας, μέσω των αρχών του PRT.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


ΤΑΙΝΙΑ ΒΑΣΗΣ:

Η Εποπτεία θα γίνει Online στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά ή στα Ισπανικά ή άλλη γλώσσα αν αυτό ζητηθεί,και η έναρξη θα γίνει με την αποστολή ταινιών βάσης, baseline tapes, διάρκειας 10 (δέκα) λεπτών, με ασθενείς που τυγχάνουν παρέμβασης είτε από γονείς είτε από θεραπευτές, με τους στόχους του PRT  ή με παιδί που ο Δρ Δημητρίου Παπαβασιλείου, ήδη γνωρίζει.

ΕΜΑΙΛ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ:

Πρέπει να συνοδεύεται από ένα εμαιλ το οποίο να εξηγά τους στόχους που προσπαθεί να εφαρμόσει ο κάθε θεραπευτής ή γονέας συνολικά αλλά και ειδικά σε κάθε ταινία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Κατόπιν, ακολουθεί η προσυμφωνημένη συνεδρία, στην οποία καταρχήν συζητείται η προαπεσταλμένη ταινία και κατόπιν ορίζεται ένα πρόγραμμα-στόχων, το οποίο θα συζητηθεί η τεχνική του, τα βήματά του, πιθανά λάθη-παγίδες ή/και η εξέλιξη της θεραπευτικής τεχνικής παρέμβασης και τί χρειάζεται άλλο ο θεραπευτής ή ο γονέας για να εξελιχθεί.

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι αυστηρά 60' (εξήντα λεπτά), καθώς έπονται άλλα ραντεβού.

Μπορεί να γίνει προσαρμογή της ώρας διενέργειας της συνεδρίας κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό, ανάλογα στη χρονική ζώνη που βρίσκεται ο γονέας ή ο θεραπευτής πχ ώρα Νέας Υόρκης, Σικάγο, Χιούστον, Ντουμπάι, Σίδνεϋ, Μελβούρνης κοκ.

Σε επόμενες συνεδρίες, εφόσον αυτές έχουν συνεννοηθεί, αποστέλλεται και πάλι ταινία 10' (δέκα λεπτών), με τους στόχους που είχαν συζητηθεί σε προηγούμενες συνεδρίες ή με νέα στοιχεία που προβληματίζουν τους συμμετέχοντες.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:

Για κάθε περίπτωση, απαιτείται να αποστέλλεται από πριν, η σύμφωνη, έγγραφη και ενυπόγραφη συγκατάθεση και των δύο γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα ή του έχων την νομική επιμέλεια, για τη χρήση της ταινίας ή της παρουσίας του παιδιού για παρέμβαση-εξέταση του θεραπευτού. Δεν θα αξιολογούνται επουδενί τα παιδιά από τους εξεταστές αλλά θα αξιολογείται η τεχνική κάθε εκπαιδευόμενου.

ΚΟΣΤΟΣ

Για κάθε μεμονωμένη συνεδρία ονλάιν Εποπτείας, διάρκειας 60 λεπτών, το κόστος είναι 150 Ευρώ.

Για 5 συνεδρίες Εποπτείας, διάρκειας 60 λεπτών η κάθε μία, το κόστος είναι 600 ευρώ.

Για 10 (δέκα) συνεδρίες ονλάιν Εποπτείας, διάρκειας 60 λεπτών η κάθε μία, το κόστος είναι 1200 ευρώ.

Αν απαιτείται Τιμολόγιο, αυτό πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων και ενέχει προσθήκη 19% ΦΠΑ ΚΥΠΡΟΥ, στα ανωτέρω αναφερθέντα κόστη.

Εκδίδεται απόδειξη κανονικά κι αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή άλλως, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Τα τραπεζικά έξοδα σε διακρατικές καταθέσεις - καταθέσεις από εξωτερικό, βαρύνουν τον συμμετέχοντα και πρέπει να αναφέρετε στην τράπεζά σας ότι αναλαμβάνετε τα τραπεζικά έξοδα.

Το κόστος των συνεδριών προκαταβάλλεται, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη των Συνεδριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Αν αποστέλλεται ταινία με παρουσία άλλου ατόμου πχ θεραπευτού, που ασκεί κάποια τεχνική PRT, πρέπει να λαμβάνεται έγγραφη συγκατάθεση του συμμετέχοντος εκείνου, εφόσον δεν είναι παρόν.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ Ή Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ.
 • Η ΚΕΑΣΠ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που πιθανόν να ανακύπτουν, από οποιοδήποτε αιτία.
 • Το πρόγραμμα πρέπει να αφορά ώρες, κατά τις οποίες ο Επόπτης έχει δυνατότητα να παρείσταται. Εκ μέρους του Επόπτη, θα παρέχονται δύο πιθανές ημερομηνίες και ώρες, κατά τις οποίες θα μπορεί να σας δει.
 • Αν υπάρχει αργοπορία για την εκτέλεση του ραντεβού, εξ υπαιτιότητας του συμμετέχοντος, αυτό δεν αναπληρώνεται, ούτε υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της συνεδρίας περαιτέρω, καθώς έπονται άλλα ραντεβού. Παρακαλώ όπως σεβαστείτε και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Η διάρκεια είναι αυστηρά 60' (εξήντα λεπτά μόνο).
 • Θα πρέπει να προηγείται επιβεβαίωση της ονλάιν συνεδρίας, τουλάχιστον μία μέρα πριν-24 ώρες, ειδάλλως αυτή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί.
 • Δύο συνεχόμενες ακυρώσεις εκ μέρους του Συμμετέχοντα για οποιοδήποτε λόγο, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της συμμετοχής, χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων, καθώς οι ώρες δεσμεύονται αποκλειστικά. Θα δίδεται μόνο ένας γραπτός σχολιασμός, για την ταινία βάσης, εφόσον αυτή έχει αποσταλεί εγκαίρως, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την ενδεχόμενη πραγματοποίηση του ραντεβού ονλάιν εποπτείας.
 • Δεν δίδονται βεβαιώσεις, για οποιοδήποτε λόγο. Οι Εποπτείες γίνονται με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των θεραπευτών και των γονέων, εξ αποστάσεως.
 • Αν κάποιος επιθυμεί Live εποπτεία, δια ζώσης, πρέπει να καλύψει έξοδα μετάβασης από Κύπρο, διαμονής τουλάχιστον μίας μέρας αν πρόκειται για εξωτερικό ή σε άλλη πόλη εκτός Λευκωσίας και πληρωμή εποπτείας 1000 ευρώ δια κάθε μέρα εποπτείας διάρκειας μάξιμουμ 4-6 ωρών συνεχόμενα. Οι live εποπτείες, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του Δρ Δημητρίου και πρέπει να γίνονται σε απευθείας συνεννόηση με τον ίδιο στο τηλ 99074834.
 • Η ΚΕΑΣΠ δεν φέρει επουδενί ευθύνη για την εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων πάνω σε ασθενή ή αλλού. Η εφαρμογή τεχνικών, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλώ αποστείλατε γραπτό μήνυμα στο 00357-99074834 ή στο 0030-694790879 ή εμαιλ στο drdimi@yahoo.com με το όνομά σας και την ερώτηση που επιθυμείτε.

Για τηλεφωνική επικοινωνία, παρακαλώ και πάλι όπως στείλετε γραπτό μήνυμα στα ανωτέρω τηλέφωνα, για να σας απαντήσουν με διαθέσιμες ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας, καθώς οι ώρες του ιατρού είναι περιορισμένες.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΛΑΙΝ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ PRT ΚΕΑΣΠ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ 19%