Αποτελέσματα Παγκύπριας Έρευνας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης των Μεταναστών και των Οικογενειών τους, βάση Επιπολιτισμού και Ενσωμάτωσης 

Χαρισματικά παιδιά - Αναγνώριση και αντιμετώπισή τους 

Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές